Suecia - Human Experience by JLL

Gracias
por descargar el informe. Descubre más contenidos a través de la navegación superior.
Vänligen fyll i formuläret
för att ladda ner rapporten.
/

Framtidens arbetsplats – människan i centrum

Vad är det som gör att man trivs på sin arbetsplats? Och hur ger vi våra medarbetare förutsättningarna för att leverarea bästa möjliga resultat?  Det har vi tagit reda på. Genom en global undersökning visar vi vilka faktorer som spelar roll för att bygga en lönsam verksamhet. Allt handlar om att sätta människan i centrum och låta talanger växa tillsammans med företag och arbetsplats. Ladda ner vår rapport och läs mer nedan.

brush separator

Vill du veta mer?

Här kan du ladda hem den svenska sammanfattningen av rapporten alternativt den engelska fullständiga versionen.

brush separator

Sammanfattning

En arbetsplats är mycket mer än fyra väggar och ett tak. Det är en miljö där vi med rätt verktyg hjälper våra medarbetare att växa till sina fulla potential. Den mänskliga upplevelsen av kontoret är en central faktor och bör därför ges en central roll – både långsiktigt och kortsiktigt. I vår undersökning hittar vi tre ledord:

Engagemang

Är en förutsättning. Engagemang ger en känsla av delaktighet som stärker produktivitet och effektivitet. Engagemang skapar också arbetsglädje, stolthet och ambassadörskap. Vilka värderingar företaget har och hur företagskulturen ser ut har stor påverkan på engagemanget hos medarbetarna.

Handlingsutrymme

Möjliggör förändring. Med handlingsutrymme menas att en anställd själv har möjlighet att styra sina beslut på jobbet. Exempelvis var när och hur en uppgift ska utföras. Det kan även handla om att den anställda har mandat att fatta snabba beslut när situationen kräver samt ge förslag till förbättringar och att delta i beslut inför förändringar.

Självförverkligande

Den nya grunden för trivsel. Att självförverkliga sig själv har sällan varit mer aktuellt. Så även på jobbet. Det handlar om att karriär går hand i hand med den personliga utvecklingen. Som företag kan vi bland annat stötta detta genom miljöer som ger utrymme för kreativitet och nytänkande. Medarbetarnas välmående och personliga utveckling måste helt enkelt vara en del av företagets vision.

Anna Lorentz
Head of Tenant Representation